PROVOZNÍ ŘÁD

PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD

Vstupem do welless je zákazník povinen dodržovat provozní řád a pokyny
poskytovatele/obsluhy wellness.
V celém prostoru wellness platí přísný zákaz kouření
Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a
zařízení.
Návštěvník není oprávněn upravovat režim zařízení změnou nastavených parametrů
Ve všech prostorách wellness se návštěvník pohybuje bos nebo ve vlastní koupací obuvi, kterou odkládá před vstupem do infrasauny a vířivé vany. Pohybuje se opatrně, tak aby nedošlo k úrazu.
Vířivá vana a infrasauna je doporučena pouze po všech stránkách zdravým osobám. Každý návštěvník absolvuje pobyt ve vířivé vaně a infrasauně na vlastní zodpovědnost a vlastní nebezpečí.
Každý účastník odpovídá za svůj zdravotní stav a zdravotní stav nezletilých, které doprovází - Děti mohou do wellness prostorou vstoupit jen s doprovodem dospělé osoby.
Dodržujte časy návštěvy - wellness prostor je vybaven hodinami.
Po ukončení pobytu v prostoru wellness vyčká zákazník, než pronajaté prostory a zařízení obsluha zkontroluje.

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY VÍŘIVÉ VANY:
Z lékařského hlediska se doporučuje ve vířivé vaně se zapnutými tryskami pobyt maximálně po dobu 20 minut,
Vstup do vířivé vany je zakázán podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek.
Před vstupem do vířivé vany je povinností každého návštěvníka důkladné osprchování
bez použití kosmetických přípravků.
Do vířivé vany vstupujte jednotlivě po schůdcích, nevstupujte do vany z ochozu
Ve vířivé vaně je zakázáno používat jakékoliv kosmetické přípravky.
Ve vířivé vaně je zakázána konzumace jakýchkoliv potravin.
Ve viřivé vaně je povoleno sedět pouze na k tomu určených masážních místech - lehátka s
opěrkami hlavy.
Je přísně zakázáno sedat na ochoz vany a mimo masážní místa.
Je přísně zakázáno potápění ve vířivé vaně, na dně vany jsou sací koše.
Ve vířivé vaně je přísně zakázáno konzumovat jakékoliv nápoje ve skleněném obalu.
V případě neuposlechnutí a následném poškození, znečištění vířivé vany, případně ztrátu 
zapůjčených předmětů se zákazník vystavuje postihu a vymáhání způsobených škod soudní cestou.


POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY INFRASAUNY 

Návštěvník dbá na hygienu prostředí, používá ručník nebo osušku jako podložku na sezení
Při saunování je nutno zachovávat klid
Zákaz konzumace alkoholických nápojů
Saunování je vhodné 1x až 2x týdně
Sprchový kout je určen zdravým osobám a každý návštěvník sprchu podstupuje na vlastní odpovědnost
Návštěvník sauny (klient) je povinen dodržovat provozní řád.
Během pobytu v infrasauně klient nejí, snaží se chovat korektně a pomáhá přispět k udržení vysoké hygienické, estetické a společenské úrovně sauny
Saunování je doporučeno především zdravým osobám. Každý návštěvník jej podniká na vlastní zodpovědnost.
Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem. Prohlídku u lékaře před návštěvou sauny rovněž doporučujeme osobám, které si nejsou jisti svým zdravotním stavem. Do sauny je zakázán přístup osobám opilým nebo podnapilým a osobám pod vlivem drog Saunování je zakázáno osobám trpícím zjevnými příznaky akutního onemocnění (horečkou,kašlem, zarudlými spojivkami, bolestí hlavy, malátností, záněty horních cest dýchacích aj.), dále osobám s chorobami budícími odpor (kožní vyrážky, otevřené hnisající nebo krvácející rány atd.).
Vstup není rovněž povolen osobám trpícím střevními chorobami.
Zákaz vstupu do sauny platí i pro osoby nacházející se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
Návštěvníkům sauny je doporučeno dodržovat pitný režim.
Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení sauny a jsou povinni hradit škody, které byly způsobeny jejich vinou.
Dbejte zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k zdravotním problémům, úrazu, či popálení o topná tělesa.

Správný postup saunování:
1. Proveďte řádnou očistu těla vodou a mýdlem a před vstupem do infrasauny použijte WC
2. Dříve než vstoupíte do infrasauny, důkladně se osušte
3. V infrasauně zůstaňte tak dlouho, dokud nejste řádně prohřátí (není zdravé dobu v
infrasauně prodlužovat do doby, kdy se již dostavuje pocit na omdlení a točení hlavy)
4. Prostěradlo prostřete pod sebe tak, aby se veškerý pot z vašeho těla do něho vsakoval
5. Při každém odchodu z infrasauny musíte vzít prostěradlo sebou
6. Po odchodu z infrasauny použijte ochlazovací sprchu
7. Před každým pokračováním zůstaňte alespoň 5-7 minut v odpočívárně
8. Tento postup doporučujeme opakovat 3x-5x 9. Při ukončení saunování doporučujeme
20-30 minutový odpočinek.